skip to Main Content

SAMTYKKEERKLÆRING I FORBINDELSE MED OPBEVARING AF PERSONLIGE DATA OG CV (GDPR)

Introduktion
Denne databeskyttelseserklæring gælder for de personlige data, du udleverer til MindFind. Dine data bliver opbevaret på en TDC server og til enhver tid behandlet i overensstemmelse med dansk lovgivning, herunder Persondataloven. Denne samtykkeerklæring omhandler de data, der bliver indsamlet af MindFind.

Formålet med behandling af personlige data
MindFind benytter dine personlige data og dit CV til at vurdere dine kvalifikationer i forhold til konkrete stillinger eller for at give dig adgang til flere jobtilbud.

Hvem har adgang til dine personlige data?
MindFind udleverer ingen af dine personlige data eller dit CV uden dit samtykke. Det er kun Stine Hyldkrog v/MindFind, der har adgang til dine data eller dit CV. Dine personlige data vil blive behandlet strengt fortroligt og videregives ikke til tredjemand uden dit samtykke. I tilfælde af at du er i proces til et job, hvor vi samarbejder med 3. part, som varetager stillingens besættelse, vil dine personlige data og dit CV blive videregivet dem.

Dine data vil blive opbevaret i højst seks måneder. Ved en konkret stilling opbevares dine data i højst 2 år efter den aktuelle rekrutteringsproces er bragt til ende.

Vi registrerer ikke dit CV i en database, og vi videregiver kun CV og personlige data til vores kunde med samtykke fra dig. Vi opbevarer din adresse, dit postnummer mv. samt forskellige oplysninger, du måtte oplyse MindFind under afdækningsmødet. Det kan være data vedrørende joberfaring, tidligere ansættelser, uddannelsesmæssig baggrund, professionelle og personlige kompetencer, løn samt IT- og sprogkvalifikationer.

 

MindFind opfordrer dig til ikke at skrive dit fulde CPR nummer eller anden følsom information i dit CV eller at oplyse samme, men mindre du specifikt bliver spurgt efter dette med en legitim begrundelse hvorfor.

Vi indsamler ikke oplysninger:

  • om sygdom, med mindre dette er relevant i forhold til det aktuelle job
  • om graviditet
  • der vedrører etnisk herkomst, politisk ståsted, religiøst tilhørsforhold, filosofi, fagforeningsmedlemsskab, helbred eller seksuel overbevisning
  • der har karakter af krænkelse eller bagvaskelse
  • som ikke med rimelighed kan siges at have relevans i forhold til et job.

 

Redigering af dine personlige data samt tilbagekaldelse
Du kan til enhver tid bede om at få slettet dine data og dit CV. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige data, samt om nødvendigt korrigere de behandlede data.

Dine personlige datas sikkerhed
Lagring og eventuel videreformidling af dine personlige data håndteres sikkert og fortroligt.

Ændringer i databeskyttelseserklæringen
Hvis vi foretager nogle væsentlige ændringer i den måde, hvorpå vi bruger dine personlige data, giver MindFind dig direkte besked. Dine data indgår ikke til statistiske formål eller udleveres til anden tredjepart end MindFind’s kunde, som du forlods vil være oplyst om.

Kontaktinformation

Hvis du har spørgsmål til denne databeskyttelseserklæring eller ønsker dine data slettet, kan du kontakte Stine Hyldkrog på Stine@MindFind.dk

Back To Top
×Close search
Search